Wallenroute – Retranchement.

Het omwalde dorpje Retranchement is een overblijfsel van een groter geheel van versterkingen dat bedoeld was om de oever van het Zwin te beschermen. In 1604 werd er door Prins Maurits een bescheiden versterking aangelegd waar slechts enkele soldaten met hun familie woonden. Is later uitgegroeid tot een dorp. De aarden omwalling werd in 1621 uitgebreid met 2 forten, Fort Nassau in het zuiden en Fort Oranje in het noorden. Tussen beide forten werden grachten, wallen en bastions opgetrokken. Fort Oranje werd tijdens een zware storm door de zee weggeslagen. Fort Nassau is nog altijd goed zichtbaar in het landschap.

Drieling: Even verderop staan 3 grenspalen. Ze staan op één lijn, op korte afstand van elkaar. Destijds werd de grens tussen Nederland en België precies in het midden van de Zwingeul vastgelegd. Dat werd aangegeven door 2 grenspalen op de oevers van de kreek. Na de inpoldering van de kreek in 1873 werd tussen de 2 palen in, de definitieve grens aangegeven met een 3e paal. De 3 vernoemde grenspalen hebben hetzelfde nummer 364.
De middelste is nummer 364. De grenspaal 364A staat op het grondgebied van Westkapelle en de grenspaal 364B staat aan het Nederlandse Fort Nassau. De bunkers die je nu nog kunt bekijken werden vroeger bewoond door soldaten. Nu dienen ze als verblijfplaats voor de vleermuizen.
Tot 1970 was Retranchement een zelfstandige gemeente. Na dat jaar werd het bij de gemeente Sluis gevoegd en van 1995 – 2003 behoorde het bij Sluis – Aardenburg. Nu vormt het samen met alle gemeenten uit het omliggende de gemeente Sluis.

De wallenroute is een bewegwijzerde wandeling van ongeveer 4 km.
Op verschillende plaatsen zijn info borden aangebracht.
Je kunt gratis parkeren aan de rand van het dorp.
Na de wandeling is het aangenaam vertoeven op het marktpleintje in de Parelvinker.