Eigen creaties

Uit hoofde van mijn beroep als leraar technische en praktische vakken meubelmaken, houtsnijden en beeldhouwen heb ik in mijn vrije tijd heel wat mooie creaties verwezenlijkt.
Hieronder krijg je een heel gamma foto’s.