Monumenten en beelden wandeling

De wandeling vertrekt op de Markt van Eeklo en komt er ook aan. Onderweg schenken we aandacht aan enkele monumenten en beelden waar we langs komen. Het Marktplein werd in 1997 volledig gerenoveerd. Het deel voor de ingang van het stadhuis werd omgevormd tot ceremonieplein en de rest werd behouden als parking.

De Markt:
Oorspronkelijk stond hier een prachtige fontein, vervaardigd uit arduin en geplaatst ter gelegenheid van de ingebruikname van het stadswater leidingsnet. Bij de renovatie werd de fontein vervangen door een waterspel. Op de middenberm zie je op een 7 meter hoge stalen sokkel het beeld van de Eeklose Herbakker. Het beeld werd ontworpen door Leo De Buysere. De kat heeft niets met de legende van de Herbakker te maken, maar een bakkerij zonder kat is ondenkbaar.

Stadhuis met Belfort:
Is een beschermd monument. In de toren van het belfort is een beiaard geplaatst die door het VVV aan de stad geschonken werd. De beiaard kreeg de naam “Vredesbeiaard” mee en heeft 30 klokken in de toren hangen. Let op het barrokken Mariabeeld in de nis boven de toegangsdeur van het stadhuis. Op het gelijkvloers hebben wij sinds het jaar 2004 het kantoor van Toerisme Meetjesland en het parkeerbedrijf heeft hier ook zijn onderkomen. Recent werd ook een kelder uit de 14e – 15e eeuw vrijgemaakt en gerestaureerd. Op de eerste verdieping treffen we de raadszaal, de schepenzaal, het bureel van de stadssecretaris, het kabinet van de burgemeester en een aantal diensten.

Het Kerkplein:

De kerk in neogotische stijl. Sint Vincentius is de patroonheilige van deze kerk.De toren is net geen 100 m hoog en de kerk werd in 1983 geklasseerd als monument. Het interieur werd zeer goed bewaard. De kerk heeft een typische vorm met een hoofdbeuk, twee zijbeuken en twee kruisbeuken. Daarnaast zijn er ook nog eens 10 zijkapellen.Bekijk het prachtige gotisch beeldhouwwerk dat veelal gerealiseerd werd door plaatselijke beeldhouwers waarvan Karel Smitz, Albert Sinaeve en ook recenter een deel van Albert Dhavé de belangrijkste waren. De glasramen vormen een indrukwekkend geheel. Bekijk het glasraam in de zuidelijke kruisbeuk. Dit glasraam is van Gustaaf Landon. Er zijn echter nog tal van andere glasramen van deze kunstenaar maar dit is het bijzonderste.Recent werd bij het plaatsen van een nieuwe verwarming nog mooie vondsten gedaan.Zo vond men de funderingen van een eerdere kerk op deze plaats, alsook een aantal grafkelders.

Tamboer: de marktzanger Lionel Bauwens was zijn echte naam. Met zijn grote trom trok hij naar alle markten en dorpen van de streek om er de sociale wantoestanden aan te klagen in de vorm van volkse liedjes. Hij schonk daarbij heel veel aandacht aan de actuele gebeurtenissen. Tamboer speelt nu voor eeuwig op zijn accordeon op dit pleintje aan de hoofdingang van de kerk.

Canadaplein: als eerbetoon aan de Canadese bevrijders werd dit stukje grond symbolisch aan Canada geschonken. Het beeld “De Soldaat en het meisje” werd in witte marmer uitgevoerd door Leo De Buysere en dit als blijvende herinnering aan alle burgerlijke en militaire slachtoffers van de beide wereldoorlogen. Via Teirlinckstraat en Boelare, belanden we in de August Van Ackerstraat waar we de bekende Salons Mimosa zien en vervolgens het borstbeeld van August Van Acker.

De vroegere stadssecretaris August Van Acker, was stichter van de plaatselijke Davidsfonds afdeling en redacteur van het weekblad De Eecloonaar. In het parkje zien we op twee kolossale arduinblokken de bas reliëfs van Pieter Ecrevisse en Jan Frans Willems.

Pieter Ecrevisse was schrijver, journalist en ook leraar. Hij was tevens lange tijd Vrederechter in Eeklo en als gemeente en Provincieraadslid ijverde hij voor de vernederlandsing van de administratie.Jan Frans Willems was de vader van de Vlaamse beweging die naar Eeklo verbannen werd ten tijde van de onafhankelijkheid strijd in 1830.

In de Pastoor De Nevestraat treffen het borstbeeld van kunstenaar en tekenaar Luc Verstraete. Dit borstbeeld werd gemaakt door Jeaninne Van Landschoot die hier schuin tegenover woont. We hebben hier ook beide academies, de academie voor woord en muziek en de academie voor schone kunsten zoals men dat noemt. Daarnaast hebben we het Cultureel Centrum “De Herbakker”. Onder de luifel zien we een afbeelding van de legende van de “Eekloose Herbakker” uitgevoerd door Romain Coemelck. In de Molenstraat zien we woning nr. 52. Een neogotische woning met boven de namen “G. Goethals – Alleman”. Ook deze woning is een geklasseerde woning.

Aan de overzijde zien we het linkse hoekhuis afgewerkt met veel kleurige faiencetegels.Het huis is nog steeds bewoond alhoewel het er niet naar uitziet. Bij Strobbe’s en dat is daar, kon je alles kopen wat denkbaar was, gaande van alle soorten snoep tot allerlei prularia. boeken, tijdschriften, huishoudartikelen, enz… Bekijk ook het neogotische Lieve Vrouwbeeld.

Op het einde van de René Vermaststraat zien we links aan de overzijde terug een Lieve Vrouwbeeld. Dit beeld werd door de bewoners van deze straat geschonken.We volgen de koning Albertstraat (naar rechts) tot aan het vroegere “Gesticht”. Het gebouw stond reeds een twintigtal jaren leeg en te vervallen. Het werd volledig afgebroken.

Via de toegangspoort volgen we nu het “Ridder Karel Stroopad”. Karel Stroo kreeg de titel “Ridder in de Leopoldsorde” omdat hij zeer veel financiële steun verleende aan het vroegere gesticht, alsook aan de paters.Het borstbeeld dat hier stond is een afgietsel van het originele beeld. Het werd van de sokkel verwijderd om geen averij op te lopen bij de sloopwerken. Een kopie staat aan de vroegere paterskerk. Er werden oorspronkelijk twee gelijkaardige beelden gekapt in Cararamarmer door Pierre De Vigne – Quyo. We zien ook de zijgevel van de kapel. We kunnen echter van langs deze kant er niet in. Deze kapel wordt algemeen als de mooiste neogotische kapel van ons land beschouwd. We volgen het pad op de terreinen van de kliniek tot we links langs het pad op het “koerken” komen en vervolgens in de Cocquytstraat.

Op de hoek met de Vlamingstraat staat de beeldengroep van het Eeklose mannenkoor “De Welgezinden”. De beeldengroep werd gerealiseerd door Antoine Boute en dit ter gelegenheid van het eeuwfeest van het koor.

In de Vlamingstraat nemen we links, het kleinste straatje van Eeklo, het Sterrestraatje. Let op de faiencetegels aan verschillende woningen. Ook hier zien we een prachtig Lieve Vrouw beeldje met duivennest als kroon. Op het einde gaan we rechts en bewonderen de Markt van de overzijde.

Aan de toegang van de Paterskerk zien we het andere beeld van Ridder Karel Stroo. Merk ook de beeld boven de toegangsdeur. Dit is een afbeelding van een monnik of pater. De kerk is beschermd monument en toen de toren bouwvallig werd, heeft men deze in de jaren zeventig verwijderd omwille van de veiligheid. Het vroeger rijk versierde interieur werd in de jaren zestig overschilderd en daardoor werd het in waarde fel gedegradeerd. Men probeert veel van deze vergane glorie te herstellen.

Fortis bank: bekijk de voorgevel met de prachtige rococo versiering elementen. De voordeur is uniek in haar soort maar ze zou beter tot haar recht komen moest ze niet geschilderd zijn. Dit gebouw is ook een geklasseerd gebouw. Aan de overzijde zien we het Vredegerecht, eveneens een geklasseerd gebouw.
Het Vredegerecht werd in de jaren tachtig ook volledig gerenoveerd.

Ter hoogte van de Kaaistraat steken we over en wijzen ook op het moderne postkantoor. In de Raamstraat is er ook veel nieuwbouw. De gebouwen van de belastingen waren vroeger de zogenaamde stadsschool. Toen deze vrij kwamen heeft de academie er nog gehuisvest geweest en op de bovenverdieping was het VVV met het heemmuseum. Achter de gebouwen van de belastingen bevinden zich de burelen van de CM. De CM heeft de vroegere melkerij “Stassano” die leeg stonden opgekocht en omgevormd tot dienstencentrum met hun burelen. Het gehele complex is ondertussen gesaneerd.
We gaan de Lijnendraaiersstraat in en op het einde zien we op de gevel aan de overkant een keramieken bas reliëf. Dit is een eerbetoon aan twee Eeklose Muziek verenigingen. Patrick Ysebaert heeft dit kunstwerk uitgevoerd samen met zijn leerlingen in de Academie en dit in het jaar 1981.

We komen terug op de Markt en volgen het “Rotjen”. Oorspronkelijk mocht er van de kerk in deze rij geen enkel café zijn. Als we nu kijken weten we van beter.

Je kunt gezellig nakeuvelen op een van de vele terrasjes en genieten van het mooie uitzicht op de Markt en omgeving.